MP30

مرجع دانلود آهنگ

ابی - ناجی شرقی

دانلود آهنگ ناجی شرقی از ابی. سبک این آهنگ پاپ هست و میتونید با کیفیت 128 از سایت MP30 دانلود کنید.

پیشنهاد می‌کنیم آرشیو آهنگ های ابی و همچنین آرشیو آهنگ های پاپ رو ببینید.

دانلود آهنگ ناجی شرقی از ابی

دانلود آهنگ با کیفیت 128

متن شعر

ناجی شرق | من تو را می بینم استخوانی بر پوست | به گدایی رفتی بر در دشمن و دوست | من تو را می بینم تشنه تر از دیروز |‌ آن که نان می دهدت نان تو در کف اوست | خاک تو سفره ی توسفره یتو از کیست | سفره ی دنیا پر سفره ی تو خالیست | همه جا منتظرند همه کس می پرسند | ناجی شرق کجاست؟آن که جنس خود ماست | ناجی شرق تویی ناجی شرق منم | من که با دیدن توهمه جا می شکنم | من که با دیدن توهمه جا می شکنم | از چه رو خاک زمین شده تقسیمچنین | یک جهان صدها دست مرزها مرز شکست | من جهان سوم تو جهانی دیگر | سهم تو هرچه که هست سهم من خون جگر | سهم از ما بهتران ثروت و امن و امان | سهم پا برهنه ها فقر و زندان و بلا | در میان سه جهان مرز و دیوار از اوست | دشمن بازی ساز رفته در قالب دوستهنرمندان

سبک‌ها