MP30

مرجع دانلود آهنگ

ابی - سفر

دانلود آهنگ سفر از ابی. سبک این آهنگ پاپ هست و میتونید با کیفیت 128 از سایت MP30 دانلود کنید.

پیشنهاد می‌کنیم آرشیو آهنگ های ابی و همچنین آرشیو آهنگ های پاپ رو ببینید.

دانلود آهنگ سفر از ابی

دانلود آهنگ با کیفیت 128

متن شعر

متن ترانه سفر ابی
تو ای تنهای معصومم چه درد آور سفر کردی | چنان در خود فرو مردی که من دیدم خود دردی | در آن سوی پل پیوند تویی با خنجری در مشت در این سو مانده پا در گل منم با خنجری در پشت | تو ای با دشمن من دوست | صداقت را سپر کردی | چه آسان گم شدی در خود | چه درد آور سفر کردی | خدا این راه گم کرده | که از شیطان تهی تر بود | تو را خواند و تو هم رفتی | که حرفش حرف آخر بود | خدای تو به سحر خواب به تو بیگانگی آموخت | غم دور از تو پوسیدن مرا در خویشتن می سوخت | تو ساده دل ندانستی خدای تو دروغین بود | تنی خاکی و درمانده | خدای تو فقط این بود | تو ای با دشمن من دوست | چنینی زخمی که من خوردم | نه از بیگانه از خویش است | هراسم نیست از مردن | ولی مرگ تو در پیش است | شب رفتن تو را دیدم ولی انگار در کابوس | فقط تصویر ی از تو بود | تو را نشناخته ام افسوس | کسی هرگزبه فکرما | نبود و نیست | ای همدرد ! | برای مرگ این قصه کسی گریه نخواهد کرد | کسی گریه نخواهد کرد


هنرمندان

سبک‌ها